ศาลจังหวัดพะเยา
Phayao Provincial Court
News
image
ระบบติดตามสำนวนคดี Tracking System
เช่น ข้อมูลคดี วันนัดพิจารณา ผลการส่งมาย เป็นต้น
image
แนวปฏิบัติของศาลจังหวัดพะเยา เรื่อง ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับคู่ความหรือทนายความเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
image
ห้องพิจารณาคดีที่ 1
รหัสเข้าห้อง คือ awz-oaca-hxx
image
ห้องพิจารณาคดีที่ 2
รหัสเข้าห้อง คือ edv-rfam-nyf
image
ห้องพิจารณาคดีที่ 3
รหัสเข้าห้อง คือ cpb-vbhq-nmp
image
ห้องพิจารณาคดีที่ 4
รหัสเข้าห้อง คือ qfz-qtuj-dxn
image
ห้องคุ้มครองสิทธิ์
รหัสเข้าห้อง คือ cpc-eqgf-uvk
image
ห้องไกล่เกลี่ยออนไลน์
รหัสเข้าห้อง คือ qqq-onwa-qyc
image
ห้องประชุม/อบรม
รหัสเข้าห้อง คือ tia-wsjx-gpc
image
คู่มือการใช้งาน Google meet

+

บริการอื่นๆ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

ประกาศศาลจังหวัดพะเยา
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image